Všetky konsolidované znenia predpisu 23/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.02.1991 účinný od 08.02.1991
MENU
Hore