Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
RUŠÍ PREDPIS:
438/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady 438/2005 účinný od 01.10.2005 do 31.01.2014
VYKONÁVACIE PREDPISY:
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore