Všetky konsolidované znenia predpisu 7/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2014 účinný od 01.02.2014
MENU
Hore