Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore