Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 9/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 9/2023

MENÍ:
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2026
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2026
Načítavam znenie...
MENU
Hore