Dôvodové správy k predpisu 9/2023

  1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 9/2023 , dátum vydania: 10.01.2023
MENU
Hore