Všetky konsolidované znenia predpisu 9/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2023 účinný od 01.04.2023
2 01.02.2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023
MENU
Hore