Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 25.04.2014
Dátum ZZ: 28.06.2014
Čiastka ZZ: 64
Číslo ZZ: 184/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správaA.Všeobecná časťZákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje základný právny predpis, podľa ktoré
ho sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku, na určité plnenie, prípadne na zľavu alebo úľavu z určitého plnenia. Týka sa to predovšetký
m dávok, t.j. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné, opakované peňažné prí
spevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, príspevku na uľahč
enie osamostatnenia sa mladého dospelého, úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine, úhrady výdavkov na bývanie dieťa v profesionálnej rodine, vreckové dieťaťa a mladé
ho dospelého, vecné dary, stravná jednotka na deň na dieťa, maloletú matku a mladého dospelého, resocializačný príspevok, ochrany príjmu p...
...
MENU
Hore