Vládny návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 15.08.2013
Dátum ZZ: 20.11.2013
Čiastka ZZ: 92
Číslo ZZ: 383/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny návrh.
V čl. I sa navrhuje nanovo upraviť podmienky nároku v súčasnosti poskytovaného príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k tomuto príspevku a naďalej upraviť možnosť raz roč
ne poskytovať príspevok pri starostlivosti o viac súčasne narodených detí.
V súčasnosti poskytovaný príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa navrhuje zlúčiť do jednej dávky – príspevku pri narodení dieťaťa a výš
ku dávky odstupňovať podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to z prvého až tretieho pôrodu v sume 829,86 eura a zo štvrtého a ďalšieho pôrodu v sume 151,37 eura.
Vzhľadom na skúsenosti z praxe a skutočnosť, že príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa poskytuje aj v prípadoch, keď centrum záujmov rodiny nie je v
Slovenskej republike, ale trvalý pobyt na území Slovenskej republiky si oprávnená osoba nezrušila, navrhuje sa z...
...
MENU
Hore