Vládny návrh zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 15.08.2013
Dátum ZZ: 20.11.2013
Čiastka ZZ: 92
Číslo ZZ: 383/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť K Čl. I K § 1
Vládny návrh zákona v čl. I upravuje poskytovanie dvoch jednorazových štátnych sociálnych dávok, a to príspevku pri narodení dieťaťa a prí
spevku na viac súčasne narodených detí. Účelom príspevku pri narodení dieťaťa je prispieť rodič
ovi na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením výbavičky novorodenca. Účelom príspevku na viac súčasne narodených detí je prispieť na zvýšené výdavky, ktoré sú
visia so starostlivosťou o tri a viac detí, ktoré sa narodili súčasne alebo ak sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo dvojčatá a viac detí súčasne.
K § 2V tomto ustanovení sa definujú základné pojmy, ako oprávnené
osoby na jednotlivé príspevky, starostlivosť nahrádzajúca starostlivosť rodičov a bydlisko.
K § 3Upravujú sa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťať
a. Oproti v súčasnosti platnému zákonu sa sprísnili podmienky nároku tým, že aj pre príspevok pri narodení dieťaťa sa vyžaduje absolvovanie riadnej prenatálnej starostli...
...
MENU
Hore