Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.03.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Ochrana spotrebiteľa, Osobné práva, Záväzkové a zmluvné právo, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DS2EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2009 s účinnosťou od 01.03.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore