Všetky konsolidované znenia predpisu 575/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2010 účinný od 01.03.2010
MENU
Hore