Dôvodové správy k predpisu 575/2009

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 575/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 575/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
MENU
Hore