Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 433/2022 účinný od 05.02.2023

Platnosť od: 08.12.2022
Účinnosť od: 05.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 433/2022 účinný od 05.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 433/2022 s účinnosťou od 05.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 433/2022

MENÍ:
71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.07.2024
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 31.12.2028
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore