Všetky konsolidované znenia predpisu 433/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.02.2023 účinný od 05.02.2023
2 08.12.2022 účinný od 08.12.2022 do 04.02.2023
MENU
Hore