Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 25.06.2004
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD3435DS23EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 371/2004 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 151/2022 a 150/2022

Legislatívny proces k zákonu 151/2022
Legislatívny proces k zákonu 150/2022§ 2
Sídla a obvody okresných súdov

(1)
Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(2)
Sídlom Mestského súdu Bratislava II je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(3)
Sídlom Mestského súdu Bratislava III je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(4)
Sídlom Mestského súdu Bratislava IV je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.
(5)
Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
(6)
Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.
(7)
Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Okresný súd Bardejov má pracovisko v meste Svidník.
(8)
Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
(9)
Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
(10)
Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
(11)
Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
(12)
Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
(13)
Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko v meste Ružomberok.
(14)
Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Okresný súd Lučenec má pracovisko v meste Veľký Krtíš.
(15)
Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
(16)
Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
(17)
Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
(18)
Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Okresný súd Námestovo má pracovisko v meste Dolný Kubín.
(19)
Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresný súd Nitra má pracovisko v meste Topoľčany.
(20)
Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
(21)
Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
(22)
Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad a Kežmarok. Okresný súd Poprad má pracovisko v meste Kežmarok.
(23)
Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
(24)
Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza má pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou a v meste Partizánske.
(25)
Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a Revúca. Okresný súd Rimavská Sobota má pracovisko v meste Revúca.
(26)
Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
(27)
Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Senica a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko v meste Skalica.
(28)
Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
(29)
Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
(30)
Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
(31)
Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Trenčín má pracoviská v meste Nové Mesto nad Váhom a v meste Považská Bystrica.
(32)
Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Okresný súd Trnava má pracovisko v meste Piešťany.
(33)
Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
(34)
Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
(35)
Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
(36)
Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Okresný súd Žilina má pracovisko v meste Čadca.
zobraziť paragraf
§ 3
Sídla a obvody krajských súdov

(1)
Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Banská Bystrica,
b)
Okresného súdu Lučenec,
c)
Okresného súdu Rimavská Sobota,
d)
Okresného súdu Zvolen,
e)
Okresného súdu Žiar nad Hronom.
(2)
Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody
a)
mestských súdov podľa § 2 ods. 1 až 4,
b)
Okresného súdu Malacky,
c)
Okresného súdu Pezinok.
(3)
Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody
a)
Mestského súdu Košice,
b)
Okresného súdu Michalovce,
c)
Okresného súdu Rožňava,
d)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,
e)
Okresného súdu Trebišov.
(4)
Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Komárno,
b)
Okresného súdu Levice,
c)
Okresného súdu Nitra,
d)
Okresného súdu Nové Zámky.
(5)
Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Bardejov,
b)
Okresného súdu Humenné,
c)
Okresného súdu Poprad,
d)
Okresného súdu Prešov,
e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f)
Okresného súdu Vranov nad Topľou.
(6)
Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Prievidza,
b)
Okresného súdu Trenčín.
(7)
Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Dunajská Streda,
b)
Okresného súdu Galanta,
c)
Okresného súdu Senica,
d)
Okresného súdu Trnava.
(8)
Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
b)
Okresného súdu Martin,
c)
Okresného súdu Námestovo,
d)
Okresného súdu Žilina.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 3a
Sídla a obvody správnych súdov

(1)
Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja.
(2)
Sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja.
(3)
Sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody Košického kraja a Prešovského kraja.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 18l
Prechodné ustanovenia k úpravám sídiel a obvodov okresných súdov

(1)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z
a)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Prievidza,
b)
Okresného súdu Brezno na Okresný súd Banská Bystrica,
c)
Okresného súdu Čadca na Okresný súd Žilina,
d)
Okresného súdu Dolný Kubín na Okresný súd Námestovo,
e)
Okresného súdu Kežmarok na Okresný súd Poprad,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom a Okresného súdu Považská Bystrica na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
h)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota,
i)
Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
j)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
k)
Okresného súdu Svidník na Okresný súd Bardejov,
l)
Okresného súdu Topoľčany na Okresný súd Nitra,
m)
Okresného súdu Veľký Krtíš na Okresný súd Lučenec.
(2)
Predseda okresného súdu podľa odseku 1, ktorý 1. júna 2023 zaniká, je od 1. júna 2023 podpredsedom okresného súdu, ktorý je nástupníckym súdom zanikajúceho okresného súdu; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(3)
Ak má pred 1. júnom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. mája 2023; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(4)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov okresných súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(5)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov okresného súdu, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda okresného súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
(6)
Predseda okresného súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 1, prerokuje prvé zmeny a dodatky rozvrhu práce súvisiace s týmto prechodom do 31. marca 2023 aj so sudcami a sudcovskou radou príslušného okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, a vydá tieto zmeny a dodatky rozvrhu práce do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj ďalšie zmeny alebo dodatky rozvrhu práce súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 18m
Prechodné ustanovenia k zriadeniu Mestského súdu Košice

(1)
Okresný súd Košice I sa od 1. júna 2023 označuje ako Mestský súd Košice.
(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie na Mestský súd Košice.
(3)
Predseda okresného súdu podľa odseku 2, ktorý 1. júna 2023 zaniká, je od 1. júna 2023 podpredsedom Mestského súdu Košice; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(4)
Ak má pred 1. júnom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. mája 2023; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.
(5)
Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami okresných súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce Mestského súdu Košice súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.
(6)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov Mestského súdu Košice na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.
(7)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Košice, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) táto nerovnomerná zaťaženosť sa rieši v rozvrhu práce Mestského súdu Košice úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
zobraziť paragraf
§ 18n
Prechodné ustanovenia k zriadeniu mestských súdov v Bratislave

(1)
Od 1. júna 2023 sa
a)
Okresný súd Bratislava I označuje ako Mestský súd Bratislava I,
b)
Okresný súd Bratislava II označuje ako Mestský súd Bratislava II,
c)
Okresný súd Bratislava III označuje ako Mestský súd Bratislava III,
d)
Okresný súd Bratislava IV označuje ako Mestský súd Bratislava IV.
(2)
Od 1. júna 2023 prechádza výkon súdnictva
a)
v trestnoprávnych veciach z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b)
v rodinnoprávnych veciach vrátane vecí podľa prvej a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti Civilného mimosporového poriadku z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c)
v obchodnoprávnych veciach vrátane vecí podľa § 23 a § 26 až 29 Civilného sporového poriadku v znení účinnom od 1. júna 2023 a agendy konkurzu, reštrukturalizácie, oddĺženia a obchodného registra z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d)
v ostatných veciach z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na veci pridelené sudcovi pred 1. júnom 2023 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah jeho rozhodovacej činnosti; konanie v týchto veciach dokončí sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená. Ak súd vyššieho stupňa po 1. júni 2023 zruší rozhodnutie vydané vo veci podľa predchádzajúcej vety, vráti vec mestskému súdu, ktorý je príslušný na konanie podľa predpisov účinných od 1. júna 2023.
(4)
Ak odseky 5 až 10 neustanovujú inak, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. júna 2023 z Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(5)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov sudcov k štátu z
a)
Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. a),
b)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. b),
c)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. c),
d)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. d).
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na predsedov mestských súdov podľa odseku 1.
(7)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov prísediacich z radov občanov k štátu z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I.
(8)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. máju 2023 v správe okresných súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 2, v prípade agendy podľa
a)
odseku 2 písm. a) z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,
b)
odseku 2 písm. b) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,
c)
odseku 2 písm. c) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,
d)
odseku 2 písm. d) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.
(9)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 8 sa upravia dohodou medzi mestskými súdmi, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(10)
Predseda Okresného súdu Bratislava V je od 1. júna 2023 podpredsedom Mestského súdu Bratislava IV; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.
(11)
Predseda súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 2, prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce mestského súdu súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.
(12)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov mestského súdu podľa odseku 1, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti vo veciach, v ktorých konanie začalo po 28. februári 2017 s výnimkou trestnoprávnej agendy, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda príslušného mestského súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku.
1a)
§ 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa)
§ 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1ab)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1ac)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
1ad)
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 50 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z.
3)
§ 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
4)
§ 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore