Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 25.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD7614DS21EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Účelom tohto zákona je určiť sídla a obvody súdov Slovenskej republiky a ustanoviť pôsobnosť niektorých ...

§ 2 - Sídla a obvody okresných súdov
(1)

Sídlom Okresného súdu Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jeho obvod tvorí územný ...

(2)

Sídlom Okresného súdu Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jeho obvod tvorí ...

(3)

Sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod ...

(4)

Sídlom Okresného súdu Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jeho obvod tvorí ...

(5)

Sídlom Okresného súdu Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jeho obvod tvorí ...

(6)

Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.

(7)

Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pezinok.

(8)

Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica.

(9)

Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava a územný obvod ...

(10)

Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nitra a územný obvod ...

(11)

Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Galanta a územný ...

(12)

Sídlom Okresného súdu Piešťany je mesto Piešťany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Piešťany.

(13)

Sídlom Okresného súdu Skalica je mesto Skalica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.

(14)

Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

(15)

Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky. ...

(16)

Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

(17)

Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(18)

Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.

(19)

Sídlom Okresného súdu Topoľčany je mesto Topoľčany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.

(20)

Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín a územný ...

(21)

Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod ...

(22)

Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske. ...

(23)

Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod ...

(24)

Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Žilina, územný obvod ...

(25)

Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(26)

Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Martin a územný obvod ...

(27)

Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Čadca.

(28)

Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín. ...

(29)

Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Námestovo a ...

(30)

Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(31)

Sídlom Okresného súdu Ružomberok je mesto Ružomberok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok. ...

(32)

Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(33)

Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Zvolen, územný obvod ...

(34)

Sídlom Okresného súdu Brezno je mesto Brezno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.

(35)

Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(36)

Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Lučenec a územný ...

(37)

Sídlom Okresného súdu Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš. ...

(38)

Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(39)

Sídlom Okresného súdu Revúca je mesto Revúca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.

(40)

Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.

(41)

Sídlom Okresného súdu Kežmarok je mesto Kežmarok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.

(42)

Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará ...

(43)

Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Prešov a územný obvod ...

(44)

Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.

(45)

Sídlom Okresného súdu Svidník je mesto Svidník; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Svidník a územný ...

(46)

Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Humenné, územný ...

(47)

Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(48)

Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresu ...

(49)

Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Michalovce ...

(50)

Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

(51)

Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.

(52)

Sídlom Okresného súdu Košice I je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I a územný ...

(53)

Sídlom Okresného súdu Košice II je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice II a územný ...

(54)

Sídlom Okresného súdu Košice-okolie je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie. ...

§ 3 - Sídla a obvody krajských súdov
(1)

Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Bratislava I,
b)
Okresného súdu Bratislava II,
c)
Okresného súdu Bratislava III,
d)
Okresného súdu Bratislava IV,
e)
Okresného súdu Bratislava V,
f)
Okresného súdu Malacky,
g)
Okresného súdu Pezinok.
(2)

Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Trnava,
b)
Okresného súdu Dunajská Streda,
c)
Okresného súdu Galanta,
d)
Okresného súdu Senica,
e)
Okresného súdu Piešťany,
f)
Okresného súdu Skalica.
(3)

Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Trenčín,
b)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,
c)
Okresného súdu Partizánske,
d)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
e)
Okresného súdu Považská Bystrica,
f)
Okresného súdu Prievidza.
(4)

Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Nitra,
b)
Okresného súdu Komárno,
c)
Okresného súdu Levice,
d)
Okresného súdu Nové Zámky,
e)
Okresného súdu Topoľčany.
(5)

Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov: ...

a)
Okresného súdu Banská Bystrica,
b)
Okresného súdu Brezno,
c)
Okresného súdu Lučenec,
d)
Okresného súdu Rimavská Sobota,
e)
Okresného súdu Zvolen,
f)
Okresného súdu Žiar nad Hronom,
g)
Okresného súdu Veľký Krtíš,
h)
Okresného súdu Revúca.
(6)

Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Žilina,
b)
Okresného súdu Čadca,
c)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
d)
Okresného súdu Martin,
e)
Okresného súdu Dolný Kubín,
f)
Okresného súdu Námestovo,
g)
Okresného súdu Ružomberok.
(7)

Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Prešov,
b)
Okresného súdu Bardejov,
c)
Okresného súdu Humenné,
d)
Okresného súdu Poprad,
e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,
f)
Okresného súdu Svidník,
g)
Okresného súdu Vranov nad Topľou,
h)
Okresného súdu Kežmarok.
(8)

Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody týchto súdov:

a)
Okresného súdu Košice I,
b)
Okresného súdu Košice II,
c)
Okresného súdu Košice-okolie,
d)
Okresného súdu Michalovce,
e)
Okresného súdu Rožňava,
f)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,
g)
Okresného súdu Trebišov.
§ 4 - Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sídlom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej ...

§ 4a - Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Sídlom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie ...

§ 5 - Sídlo a obvod Špecializovaného trestného súdu

Sídlom Špecializovaného trestného súdu je mesto Pezinok; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky. ...

§ 7 - Okresné súdy v sídle krajského súdu na účely trestného konania
(1)

Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania sa rozumie okresný súd, ktorý je príslušný ...

(2)

Okresným súdom v sídle krajského súdu na účely trestného konania

a)
v obvode Krajského súdu v Bratislave je
1.
Okresný súd Bratislava I pre územný obvod okresu Bratislava I, územný obvod okresu Malacky, územný obvod ...
2.
Okresný súd Bratislava II pre územný obvod okresu Bratislava II,
3.
Okresný súd Bratislava III pre územný obvod okresu Bratislava III,
4.
Okresný súd Bratislava IV pre územný obvod okresu Bratislava IV,
5.
Okresný súd Bratislava V pre územný obvod okresu Bratislava V,
b)
pre obvod Krajského súdu v Trnave je Okresný súd Trnava,
c)
pre obvod Krajského súdu v Trenčíne je Okresný súd Trenčín,
d)
pre obvod Krajského súdu v Nitre je Okresný súd Nitra,
e)
pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici je Okresný súd Banská Bystrica,
f)
pre obvod Krajského súdu v Žiline je Okresný súd Žilina,
g)
pre obvod Krajského súdu v Prešove je Okresný súd Prešov,
h)
v obvode Krajského súdu v Košiciach je
1.
Okresný súd Košice I pre územný obvod okresu Gelnica, územný obvod okresu Košice I, územný obvod okresu ...
2.
Okresný súd Košice II pre územný obvod okresu Košice II, územný obvod okresu Košice IV, územný obvod ...
i)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 1 až 4 sa rozumie ...
j)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 5 a 6 sa rozumie ...
k)
vo veciach podľa osobitného predpisu1) pre obvod krajských súdov uvedených v § 3 ods. 7 a 8 sa rozumie ...
(3)

Na rozhodovanie o riadnych opravných prostriedkoch vo veciach, v ktorých je príslušný súd podľa odseku ...

a)
písm. a), je príslušný Krajský súd v Bratislave,
b)
písm. b), je príslušný Krajský súd v Trnave,
c)
písm. c), je príslušný Krajský súd v Trenčíne,
d)
písm. d), je príslušný Krajský súd v Nitre,
e)
písm. e), je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,
f)
písm. f), je príslušný Krajský súd v Žiline,
g)
písm. g), je príslušný Krajský súd v Prešove,
h)
písm. h), je príslušný Krajský súd v Košiciach,
i)
písm. i) až k), je príslušný Krajský súd v Trenčíne.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)

V konaní, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na vecne príslušnom súde podľa doterajších ...

(2)

Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností ...

a)
Okresného súdu Malacky na Okresný súd Bratislava IV,
b)
Okresného súdu Pezinok na Okresný súd Bratislava III,
c)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,
d)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
e)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na Okresný súd Trenčín,
f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,
g)
Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Topoľčany,
h)
Okresného súdu Šaľa na Okresný súd Galanta,
i)
Okresného súdu Námestovo na Okresný súd Dolný Kubín,
j)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota.
§ 16
(1)

O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Šaľa a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu na rozhodnutie ...

(2)

O odvolaní, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Partizánske a ktoré nebolo predložené odvolaciemu súdu ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na rozhodovanie o sťažnostiach podľa siedmej hlavy ...

§ 17

O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkových vzťahov a iných vzťahov, prechode ...

§ 18
(1)

Do nadobudnutia účinnosti § 9 tohto zákona sú na konkurzné konanie a vyrovnacie konanie vrátane sporov ...

a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
4.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
c)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
(2)

Do 1. júla 2005 je sídlom Špeciálneho súdu mesto Bratislava a jeho obvodom je celé územie Slovenskej ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 18a

Na účely tohto zákona je

a)
nadobúdajúcim súdom Okresný súd Malacky, Okresný súd Pezinok, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Skalica, ...
b)
odovzdávajúcim súdom Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV, ...
§ 18b
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, výkon súdnictva prechádza k 1. januáru 2008 z odovzdávajúceho súdu ...

(2)

K prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza vo veciach, v ktorých bol do 31. decembra 2007 ...

(3)

Ak bolo v trestnoprávnej veci začaté hlavné pojednávanie, k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 ...

§ 18c
(1)

Konanie vo veciach podľa § 7 a § 9 až 11 začaté do 31. decembra 2007 na miestne príslušnom súde podľa ...

(2)

V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2008 výkon súdnictva z

a)
Okresného súdu Nitra na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich ...
b)
Okresného súdu Trnava na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich ...
(3)

Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach podľa odseku 2 začaté do 31. ...

§ 18d

Prísediaci sudcovia z radov občanov odovzdávajúcich súdov, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúcich ...

§ 18e
(1)

Poverený sudca nadobúdajúceho súdu1a) vydá rozvrh práce nadobúdajúceho súdu na rok 2008 najneskôr do ...

(2)

Do vydania rozvrhu práce sa pri prideľovaní vecí samosudcom a senátom nadobúdajúceho súdu postupuje ...

§ 18f

Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným konkurznými a vyrovnacími súdmi uvedenými ...

§ 18g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

V konaniach vo veciach podľa § 14a začatých do 31. decembra 2008 na vecne príslušnom súde pokračuje ...

§ 18h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

Ak osobitný predpis3) neustanovuje inak, výkon súdnictva vrátane prechodu práv a povinností z osobitných ...

a)
Vojenského obvodového súdu v Bratislave na Okresný súd Bratislava I,
b)
Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici na Okresný súd Banská Bystrica,
c)
Vojenského obvodového súdu v Prešove na Okresný súd Prešov,
d)
Vyššieho vojenského súdu na Krajský súd v Trenčíne.
§ 18i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ...

Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane prechodu správy majetku štátu, práv a povinností ...

§ 18j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Konania vo veciach podľa § 14a začaté do 31. decembra 2011 na vecne príslušnom súde podľa predpisov ...

§ 18k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013

Konania začaté do 30. apríla 2013 na vecne a miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 30. ...

§ 19 - Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

§ 2 a 5a zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b, 14, 15 a 24 sa vypúšťajú.

2.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005, ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 16 ods. 2 Trestného poriadku.
  • 1a)  § 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 1aa)  § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
  • 1ab)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
  • 1ac)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
  • 1ad)  Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o ...
  • 2)  § 50 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z.
  • 3)  § 151n zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore