Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 353/2014 účinný od 01.03.2015 do 31.07.2018

Platnosť od: 17.12.2014
Účinnosť od: 01.03.2015
Účinnosť do: 31.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Štát, Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 353/2014 účinný od 01.03.2015 do 31.07.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 353/2014 s účinnosťou od 01.03.2015
MENÍ:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 23.02.2019 do 28.02.2019
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore