Všetky konsolidované znenia predpisu 353/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2015 účinný od 01.03.2015 do 31.07.2018
2 01.01.2015 účinný od 01.01.2015 do 28.02.2015
MENU
Hore