Dôvodové správy k predpisu 353/2014

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 353/2014 , dátum vydania: 17.12.2014
MENU
Hore