Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023

Platnosť od: 29.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 352/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 352/2022

MENÍ:
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2024
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore