Všetky konsolidované znenia predpisu 352/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2023 účinný od 01.02.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
3 01.11.2022 účinný od 01.11.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore