Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028

Platnosť od: 21.07.2022
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 30.12.2028
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 256/2022 s účinnosťou od 01.04.2024

Legislatívny proces k zákonu 256/2022

MENÍ:
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.08.2024
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 31.12.2028
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore