Dôvodové správy k predpisu 256/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 256/2022 , dátum vydania: 21.07.2022
MENU
Hore