Zákon zmenkový a šekový 191/1950 účinný od 23.12.2015

Platnosť od: 28.12.1950
Účinnosť od: 23.12.2015
Autor: Národné shromaždenie československej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD28461DS2EUPPČL3

Zákon zmenkový a šekový 191/1950 účinný od 23.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 191/1950 s účinnosťou od 23.12.2015 na základe 438/2015


Nový paragraf
§ 3a

Neplatné sú zmenkové alebo šekové prejavy urobené v rozpore so zákazom použitia zmenky na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy podľa osobitných predpisov.
zobraziť paragraf
§ 17.

(1)
Kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy.
(2)
V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti1) odôvodňujúce námietky podľa odseku 1, ktoré by ten, kto je žalovaný zo zmenky mohol uplatniť, ak jeho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.


§ 17.

(1)
Indosamentom sa prevádzajú všetky práva zo šeku.
(2)
Ak ide o blankoindosament, môže majiteľ:
a)
vyplniť indosament v svojom mene alebo v mene niekoho iného;
b)
ďalej indosovať šek blankoindosamentom alebo na určitú osobu;
c)
odovzdať šek tretej osobe bez vyplnenia blankoindosamentu a bez indosovania šeku.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore