Všetky konsolidované znenia predpisu 191/1950

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 23.12.2015 438/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 23.12.2015
2 01.12.2009 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 22.12.2015
3 01.01.2009 659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
4 01.01.2008 659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008
5 01.01.1951 účinný od 01.01.1951 do 31.12.2007
MENU
Hore