Články k predpisu 191/1950

Postavenie blankozmenky v zmenkovom práve (2. časť)

Abstrakt
Cieľom článku je analyzovať povahu blankozmenky vychádzajúc z historického kontextu, ako aj jej postavenia v súčasnosti. Autor charakterizuje základné znaky blankozmenky, tak z objektívnej stránky (znaky zistiteľné z listiny), ako aj zo subjektívnej stránky (znaky nezistiteľné priamo z listiny, pretože vyjadrujú subjektívny zámer zúčastnených strán, ktorý, prirodzene, nie je vtelený do skriptúry). Následne sa venuje najvýznamnejšiemu inštitútu spojenému s blankozmenkou, a to vyplňovaciemu právu. V poslednej časti autor analyzuje námietku nesprávneho vyplnenia blankozmenky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
blankozmenka
Priradené k predpisu:
191/1950 paragrafy: 10


Vydané: 01.04.2020
Autor: JUDr., Branislav Jablonka, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Branislav Jablonka, PhD.

Postavenie blankozmenky v zmenkovom práve (1. časť)

Abstrakt
Cieľom článku je analyzovať povahu blankozmenky vychádzajúc z historického kontextu, ako aj jej postavenia v súčasnosti. Autor charakterizuje základné znaky blankozmenky, tak z objektívnej stránky (znaky zistiteľné z listiny), ako aj zo subjektívnej stránky (znaky nezistiteľné priamo z listiny, pretože vyjadrujú subjektívny zámer zúčastnených strán, ktorý, prirodzene, nie je vtelený do skriptúry). Následne sa venuje najvýznamnejšiemu inštitútu spojenému s blankozmenkou, a to vyplňovaciemu právu. V poslednej časti autor analyzuje námietku nesprávneho vyplnenia blankozmenky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
blankozmenka
Priradené k predpisu:
191/1950 paragrafy: 10


Vydané: 01.03.2020
Autor: JUDr., Branislav Jablonka, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Branislav Jablonka, PhD.

ZMENKA AKO ZABEZPEČOVACÍ INŠTITÚT

Abstrakt
Zmenkové právo patrí medzi mimoriadne komplikované právne odvetvia súkromného práva. Jeho komplikovanosť ešte vzrástla v dôsledku čoraz častejšieho využívania zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu, a to v dôsledku skutočnosti, že zákon zmenkový a šekový, t.j. základný zákon zmenkového práva v Slovenskej republike, je konštruovaný najmä na aplikáciu platobnej funkcie zmenky. Uvedené skutočnosti zapríčiňujú vznik možnosti obchádzať zákon práve prostredníctvom využitia zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zmenečné ručenie
Priradené k predpisu:
191/1950 paragrafy: 31


Vydané: 22.09.2013
Autor: JUDr., Daniela Čičkánová, PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniela Čičkánová, PhD., LL.M.
MENU
Hore