Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Daňové právo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné konanie, Notárstvo, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 150/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore