Dôvodové správy k predpisu 150/2022

  1. Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
    K predpisu 150/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
MENU
Hore