Všetky konsolidované znenia predpisu 150/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2023 účinný od 01.06.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
3 01.12.2022 398/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023
4 01.06.2022 účinný od 01.06.2022 do 30.11.2022
MENU
Hore