Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 117/2011 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 15.04.2011
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD23DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 117/2011 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 117/2011 s účinnosťou od 01.09.2012 na základe 250/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zrušuje sa čl. I zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore