Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 117/2011 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 15.04.2011
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD23DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 117/2011 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 117/2011 s účinnosťou od 01.09.2012 na základe 250/2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore