Všetky konsolidované znenia predpisu 117/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2012 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2012
2 01.05.2011 účinný od 01.05.2011 do 31.08.2012
MENU
Hore