Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 30.03.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD77DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore