Všetky konsolidované znenia predpisu 114/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2010 účinný od 01.09.2010
2 01.05.2010 účinný od 01.05.2010 do 31.08.2010
MENU
Hore