Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70724
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010


Platnosť od: 30.03.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD90 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2010 s účinnosťou od 01.09.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom ...

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

2.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:

„n) je povinný krájané potraviny označovať údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9abf znie:

„9abf) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...

3.

V § 19 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) pozastavia činnosť prevádzkarne alebo jej časti, uzatvoria potravinársky podnik alebo jeho ...

4.

V § 20 ods. 9 sa slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

5.

V § 28 ods. 1 sa slová „do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 50 000 eur“.

6.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:

„n) neoznačuje krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti ...

7.

V § 28 ods. 2 sa slová „do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 200 000 eur“.

8.

V § 28 ods. 3 sa slová „do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 500 000 eur“.

9.

V § 28 ods. 5 sa slová „od 10 000 000 Sk do 50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 500 000 ...

10.

§ 29 znie:

„§ 29 (1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá a) sťažuje alebo marí ...

11.

§ 30a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

V § 28 ods. 4 sa za slovo „nachádza“ vkladajú nové slová „a fyzická osoba alebo právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení čl. I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore