Dôvodové správy k predpisu 114/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
    K predpisu 114/2010 , dátum vydania: 30.03.2010
MENU
Hore