Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 28.02.2014
Zrušený: Z..14.31/2
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 542/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
RUŠÍ PREDPIS:
615/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov 615/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
ZRUŠENÝ:
31/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
VYKONÁVACIE PREDPISY:
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore