Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 28.02.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov 542/2011 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 542/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore