Všetky konsolidované znenia predpisu 542/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 účinný od 01.01.2012 do 28.02.2014
MENU
Hore