Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 47/2020 účinný od 19.03.2020

Platnosť od: 19.03.2020
Účinnosť od: 19.03.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 47/2020 účinný od 19.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 47/2020 s účinnosťou od 19.03.2020
MENÍ:
543/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
543/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2024
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore