Všetky konsolidované znenia predpisu 47/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.03.2020 účinný od 19.03.2020
MENU
Hore