Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023

Platnosť od: 10.12.2022
Účinnosť od: 02.01.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 442/2022 s účinnosťou od 02.01.2023
MENÍ:
131/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 131/2018 účinný od 02.01.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore