Všetky konsolidované znenia predpisu 442/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 02.01.2023 účinný od 02.01.2023
MENU
Hore