Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023

Platnosť od: 10.12.2022
Účinnosť od: 02.01.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 442/2022 s účinnosťou od 02.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore