Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 221/2012 účinný od 01.08.2012

Platnosť od: 01.08.2012
Účinnosť od: 01.08.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 221/2012 účinný od 01.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 221/2012 s účinnosťou od 01.08.2012
MENÍ:
209/2004 Z. z. Rek. vyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici
209/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 do 30.06.2015 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici
JE VYKONÁVANÝ:
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore