Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 221/2012 účinný od 01.08.2012

Platnosť od: 01.08.2012
Účinnosť od: 01.08.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 221/2012 účinný od 01.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 221/2012 s účinnosťou od 01.08.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

1.

V § 3 ods. 2 sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“ a číslo „2012“ sa nahrádza ...

2.

V § 3 ods. 3 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2015“.

3.

V prílohe časti Vysvetlivky desiatom bode sa číslo „2011“ nahrádza číslom „2014“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore