Všetky konsolidované znenia predpisu 221/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2012 účinný od 01.08.2012
MENU
Hore