Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 11.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 204/2010 s účinnosťou od 15.05.2010
VYKONÁVACIE PREDPISY:
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 01.04.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore