Všetky konsolidované znenia predpisu 204/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.05.2010 účinný od 15.05.2010
MENU
Hore